Onze performante dienst verzorging en medische verpleging is dagelijks aanwezig en communiceert met de behandelende huisartsen, met het overige personeel en met onze inwonende huisbewaarder, die tijdens de nacht instaat voor de nooddienst.

Vanuit onze jarenlange ervaring in de sector kunnen wij perfect inschatten welke medische en paramedische omkadering voor elkeen nodig is. Onze diensten verzorgen ook het dagelijks aanleveren van medicatie.

Een team van verpleegkundigen levert dagelijks verzorging en medische verpleging naar de vraag en de wensen van de bewoners en aangepast aan hun zorgprofiel op de Katz-schaal.

Het is onze bedoeling onze residenten hier thuis in Eden Park zo lang mogelijk te verzorgen. Enkel bij dringende situaties is een opname in het ziekenhuis vereist om nadien zo snel mogelijk terug te keren naar de seniorie voor verder verzorging. De bewoners kunnen ook hier beroep doen op de palliatieve begeleiding.

De eraan verbonden kosten worden rechtstreeks afgerekend via het RIZIV met de mutualiteit. De bewoners dienen dit dus niet te prefinancieren.