We doen er alles aan om de levenskwaliteit van onze residenten te optimaliseren door een gepersonaliseerde service, waarbij de specifieke autonomie van elke bewoner het uitgangspunt is. Onze inrichting maakt geen onderscheid wat betreft ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en brengt respect op voor éénieders visie en privacy.

Aan de basis ligt een goede interactieve communicatie tussen de residenten, hun familie en onze directie en medewerkers. Soms ontstaat er verwarring over de benaming “serviceflats” en “assistentie-woningen”, maar eigenlijk maakt dit geen verschil uit. “Assistentiewoningen” is – ingevolge het nieuwe zorgdecreet – gewoon de nieuwe benaming voor “serviceflats”. Dit zijn woningen of flats, die senioren de faciliteiten bieden van een eigen woning, aangevuld met facultatieve ondersteuning, zoals verpleging, kinesitherapie, poetsdienst, maaltijden, boodschappendienst, vervoer, oproepsysteem, administratieve ondersteuning, enz.

EDEN PARK is sinds 1993 geregistreerd door de Vlaamse Gemeenschap onder het erkenningsnummer PE 1893; waardoor onze instelling voldoet aan alle normalisaties en het bevoegd ministerie ten allen tijde gemachtigd is om controles uit te voeren. We houden eraan om, in tegenstelling tot vastgoedpromotoren waar de nadruk uitsluitend ligt op de verkoop van dergelijke wooneenheden, de eigendom en vooral de kwalitatieve ondersteuning in eigen beheer te houden.

Onze focus ligt op het aanbieden van een uitmuntende service via onze gekende kwaliteits- en smaakvolle eigen keuken, ons sterke team voor medische zorgverstrekking en onze aanleunende diensten. Op de bewonersraad kunnen bewoners opmerkingen kwijt en kunnen ze ook suggesties aanbrengen.